กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ภาวะลิ้นหัวใจเทียมมีลิ่มเลือดอุดตัน : การวินิจฉัยและการรักษาในผู้ป่วยโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล