กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประสิทธิภาพของ renal angina index เพื่อทำนายภาวะไตวายเฉียบพลันรุนแรง ในผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะติดเชื้อรุนแรงและภาวะช็อกจากการติดเชื้อ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล