กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประสิทธิผลของครีมไพล (Zingiber cassumunar Roxb.) เปรียบเทียบกับ diclofenac gel ในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล