กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลลัพธ์การให้ยาไฮโดรคอร์ติโซนและไทอะมีนในผู้ป่วยติดเชื้อเมลิออยโดสิสในกระแสเลือด ในโรงพยาบาลมุกดาหาร Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล