กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจร่วมกับการติดเชื้อดื้อยา กรณีศึกษา 2 ราย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล