กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความชุกและอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงและแบบที่มีภาวะช็อก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy