กลับไปที่รายละเอียดของบทความ คุณภาพชีวิตของผู้ป่วย โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีแผลเบาหวานเรื้อรัง ที่เข้ารับการรักษาที่หอผู้ป่วยศัลยกรรม โรงพยาบาลอุดรธานี Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล