ขั้นตอนสำหรับการใช้งานเบื้องต้น

18-07-2017

1. สมัครสมาชิก

     - การสมัครสมาชิกในวารสารอื่นๆ (คู่มือผู้ใช้มี/และไม่มี Username, Password ในระบบ ThaiJO)

2. การส่งบทความ (Submission)

3. ได้รับอีเมล์ยืนยันการส่งบทความ สำเนาเอกสารการโอนเงิน ส่งกลับอีเมล์ jnurse@nurse.buu.ac.th

4. การแก้ไขบทความ (Author Correction)