กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมการพยาบาลในระยะเปลี่ยนผ่านต่อความมั่นใจในบทบาทของผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุระยะย้ายออกจากหอผู้ป่วยวิกฤต Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy