กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อการคลอดในหญิงตั้งครรภ์แรก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy