กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดของมารดาที่มีบุตรคลอดก่อนกำหนดเข้ารับการรักษาในหออภิบาลทารกแรกเกิด Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy