กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยสูงอายุกลุ่มเสี่ยงที่มีภาวะพึ่งพาต่อความสามารถ ในการลงมือปฏิบัติการดูแลเพื่อป้องกันแผลกดทับ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy