กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ปกครองในการให้ยาปฏิชีวนะ แก่เด็กวัยเรียน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy