กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลและการสนับสนุนจากสามีต่อความรู้สึกไม่แน่นอนของมารดาที่มีบุตรเกิดก่อนกำหนด Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy