กลับไปที่รายละเอียดของบทความ เปรียบเทียบการรับรู้กระบวนการดูแลในระยะคลอด การรับรู้ประสบการณ์การคลอด และความพึงพอใจต่อการบริการ ระหว่างผู้คลอดปกติและผ่าตัดคลอด Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy