กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการนวดสัมผัสทารกต่อพฤติกรรมตอบสนองความปวด อัตราการเต้นของหัวใจและค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในทารกแรกเกิด ที่ได้รับการเจาะเลือดจากหลอดเลือดดำส่วนปลาย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy