กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความล่าช้าในการนำผู้ป่วยมาโรงพยาบาลของญาติผู้ป่วย โรคสมองขาดเลือดระยะเฉียบพลัน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy