บทบาทของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤตที่ได้รับการเจาะคอ และใส่ท่อหลอดลมคอในหอผู้ป่วยไอซียู

ผู้แต่ง

  • สุภาณี แก้วธำรงค์
  • นุจรี ฮะค่อม

คำสำคัญ:

บทบาทพยาบาล, การดูแล, ผู้ป่วยภาวะวิกฤติ, การเจาะคอ, ท่อหลอดลมคอ

บทคัดย่อ

             การผ่าตัดเจาะคอและใส่ท่อหลอดลมคอสำหรับผู้ป่วยภาวะวิกฤติ เป็นการรักษาที่พบบ่อยและเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ง่าย พยาบาลในหอผู้ป่วยไอซียูมีบทบาทสำคัญในการดูแลเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยที่ได้รับการเจาะคอและใส่ท่อหลอดลมคอ วัตถุประสงค์ของบทความนี้ เพื่อนำเสนอประเด็นสำคัญเกี่ยวกับภาวะแทรกซ้อนหลังการเจาะคอและใส่ท่อหลอดลมคอ ได้แก่ การมีเลือดออกรอบๆ ตำแหน่งที่เจาะคอ การมีลมอยู่ในเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังที่เกิดจากการผ่าตัดเจาะคอ การอุดตันของท่อหลอดลมคอ และท่อหลอดลมคอผิดตำแหน่ง บทบาทของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยในภาวะวิกฤตหลังผ่าตัดเจาะคอและใส่ท่อหลอดลมคอ ได้แก่ การประเมินภาวะเลือดออก การดูแลแผลเจาะคอ การดูดเสมหะทางท่อหลอดลมคอ และการดูแลถุงลมของท่อหลอดลมคอ ถ้าพยาบาลสามารถประเมินปัญหาดังกล่าวได้ตั้งแต่แรก จะช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยที่ได้รับการเจาะคอ   

Downloads

Download data is not yet available.

References

ACI-ICCMU Tracheostomy Expert Group. (2013). Care of adult patients in acute care
facilities with a tracheostomy: clinical practice guideline. Retrieved from
https://www.aci.health.nsw.gov.au

Azizan, A., Hor, C. P., Razak, R. A., Puang, S., Ahmad, S., Bahakodin, N. A., ... Taha, H.
M. (2016). Post-operative tracheostomy care in an intensive care unit.
The Online Journal of Clinical Audits, 8(2), 1-5.

Billington, J., & Luckett, A. (2019). Care of the critically ill patient with a
tracheostomy. Nursing Standard. doi: 10.7748/ns.2019. e11297

Bodenham, A., Bell, D., Bonner, S., Branch D., Dawson, D., Morgan, P., … Mackenzie, S.
(2014). Standards for the care of adult patients with a temporary
tracheostomy: standard and guideline. Intensive Care Society. Retrieved from
https://www.theawsomecourse.co.uk/ICS/ICS%20Tracheostomy%20standards%20(2014).pdf

Dawson, D. (2014). Essential principles: tracheostomy care in the adult patient. British
Association of Critical Care Nurses, 19(2), 63-72.

Durbin, C. G., Perkins, M. P., & Moores, L. K. (2010). Should tracheostomy be
peformed as early as 72 hours in patients requiring prolonged mechanical
ventilation? Respiratory Care, 55(1), 76-87.

El-Anwar, M. W., Nofal, A. A., Shawadfy, M. A., Maaty, A., & Khazbak, A. O. (2017).
Tracheostomy in the intensive care unit: a university hospital in a developing country study. International Archives of Otorhinolaryngology, 21(1), 33-37.

Hoorn, S. T., Elbers, P. W., Girbes, A. R., & Tuinman, P. R. (2016). Communicating with
conscious and mechanically ventilated critically ill patients: a systematic review. Critical Care, 20, 333 DOI 10.1186/s13054-016-1483-2.

Hosokawa, K., Nishimura, M., Egi, M., & Vincent, J. (2015). Timing of tracheotomy in
ICU patients: a systematic review of randomized controlled trials. Critical Care, 19, 424.

Lewith, H., & Athanassoglou, V. (2019). Update on management of tracheostomy.
British Journal of Anesthesia Education, 19(11), 370 – 376.

McKim, D. A., Hendin, A., LeBlanc, C., King, J., Brown, C. R. L., & Woolnough, A.
(2012). Tracheostomy decannulation and cough peak flows in patients with neuromuscular weakness. Am J Phys Med Rehabil, 91, 666-670.

Morris, L. L., Whitmer, A., & McIntosh, E. (2013). Tracheostomy care and complications
In the intensive care unit. Critical Care Nurse, 33(5), 18-22, 24-31.

Ng, J., Hamrang-Youseji, S., & Agarwall, A. (2020). Tracheostomy tube change. NCBI
Bookshelf: StatPearls.

Parker, L. C. (2014). Tracheostomy care: keep the stoma clean and dry to prevent
skin breakdown. Nursing2014 Critical Care, 9(6), 38-41.

Putensen, C., Theuerkauf, N., Guenther, U., Vargas, M., & Pelosi, P. (2014).
Percutaneous and surgical tracheostomy in critically ill adult patients: a meta-
analysis. Crit Care Lond Engl, 18(6), 544.

Siempos, I. I., Ntaidou, T. K., Filippidis, F. T., & Choi, A. K. (2014). Retracted: Effect of
early versus late or no tracheostomy on mortality of critically ill patients receiving mechanical ventilation: a systemic review and meta- analysis. Lancet Respir Med. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1016/S2213-2600(14)70125

Trouillet, J. L., Collange, O., Belafia, F., Blot, F., Capellier, G., Cesareo, E., ... Quillot, M.
(2018). Tracheostomy in the intensive care unit: Guideline from a French
expert panel. Anaesth Crit Care Pain Med, 37, 281-294.

Vargas, M., Sutherasan, Y., Antonelli, M., Brunetti, L., Corcione. A., Laffey. J., … Pelosi,
P. (2015). Tracheostomy procedures in the intensive care unit: an international survey. Critical care, 19, 291.

Zhu, H., Das, P., Woodhouse, R., & Kubba, H. (2014). Improving the quality of
tracheostomy care. Breathe, 10(4), 286 – 294.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

28-12-2020