กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การทดสอบคุณสมบัติการวัดทางจิตวิทยาของแบบสอบถามการยึดติด ทางความคิด (ฉบับภาษาไทย) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy