กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ที่มีต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและอาการปวดของผู้ป่วยโรคปวดหลังส่วนล่าง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy