กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมการจัดการด้วยตนเองต่อพฤติกรรมสุขภาพ ระดับความดันโลหิต ระดับน้ำตาลในเลือด และเส้นรอบเอว ของผู้สูงอายุภาวะเมตาบอลิก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy