กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติในการดูแลผิวหนังทารกเกิดก่อนกำหนด ต่อการแตกทำลายของผิวหนังทารกเกิดก่อนกำหนดที่มีน้ำหนักตัวน้อย ในหอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy