กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาณทางกายภาพกับปฏิกิริยาตอบสนองต่อความปวดในทารกคลอดก่อนกำหนดที่ได้รับการเจาะเลือดทางหลอดเลือดดำ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy