กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมการสนับสนุนทางสังคมต่อการฟื้นฟูสภาพปอดของผู้ป่วยบาดเจ็บทรวงอกที่ใส่ท่อระบายทรวงอก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy