กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมพัฒนาความสามารถของผู้สูงอายุที่ได้รับยาวาร์ฟารินต่อความรู้ พฤติกรรมการดูแลตนเอง และภาวะเลือดออกผิดปกติ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy