นักศึกษาพยาบาลกับภาวะซึมเศร้า

ผู้แต่ง

  • นุชนาถ แก้วมาตร อาจารย์ กลุ่มวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คำสำคัญ:

นักศึกษาพยาบาล, ภาวะซึมเศร้า, Depression, Nursing Students

บทคัดย่อ

Nursing Students with Depression

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads