กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความเครียดและพฤติกรรมการเผชิญความเครียดของวัยรุ่นในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy