ปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับภาวะโภชนาการในผู้ป่วยวิกฤตที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ

ผู้แต่ง

  • ณันตร์ธภรณ์ อินถา พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จ.ชลบุรี
  • วัลภา คุณทรงเกียรติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • อาภรณ์ ดีนาน รองศาสตราจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คำสำคัญ:

ภาวะโภชนาการ, ผู้ป่วยวิกฤตที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ, nutritional status, mechanically ventilated critically ill

บทคัดย่อ

Factors Associated to Nutritional Status of Mechanically Ventilated Critically Ill Patients

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads