เปรียบเทียบการไหลเวียนเลือดดำในผู้ป่วยวิกฤตที่ได้รับการนวดกดจุดฝ่าเท้าและการใช้เครื่องบีบไล่เลือดเป็นจังหวะ

ผู้แต่ง

  • ประณีต ส่งวัฒนา รองศาสตราจารย์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • สุพัตรา อุปนิสากร พยาบาลชำนาญการพิเศษ พยาบาลผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง หออภิบาลผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา
  • วิภา แซ่เซี้ย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำสำคัญ:

การนวดกดจุดฝ่าเท้า, เครื่องบีบไล่เลือดเป็นจังหวะ, ความเร็วในการไหลเวียนเลือดดำ, ผู้ป่วยวิกฤต, Reflexology, intermittent pneumatic calf compression, venous blood flow velocity, critically Ill patients receiving

บทคัดย่อ

Comparison of Femoral Venous Blood Flow in Critically Ill Patients Receiving Reflexology and Intermittent Pneumatic Calf Compression Machine

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads