กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมส่งเสริมความสามารถการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานต่อค่าน้ำตาลสะสม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy