พยาบาลกับการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ

ผู้แต่ง

  • พัชรินทร์ พูลทวี อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คำสำคัญ:

พยาบาล, ภัยพิบัติ, การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ, Nurses, disaster, disaster preparedness

บทคัดย่อ

Nurses and Disaster Preparedness

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads