กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลการใช้โปรแกรมการกำกับตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมต่อเจตคติเกี่ยวกับการรักษาพฤติกรรมการดูแลตนเอง และผลสำเร็จในการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคปอด Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy