กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประสบการณ์ของบิดามารดาที่ลงนามยินยอมให้บุตรรับการผ่าตัด Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy