การพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพห้องคลอดในโรงพยาบาลศูนย์ เขตภาคตะวันออก

ผู้แต่ง

  • ปิยฉัตร ปธานราษฎร์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลระยอง
  • จุฬาลักษณ์ บารมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลุ่มสาขาวิชาการบริหารพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • สุวดี สกุลคู อาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาการบริหารพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คำสำคัญ:

สมรรถนะ, พยาบาลวิชาชีพ, Competency, professional nurses

บทคัดย่อ

Development of Competency Evaluation Tool for Professional Nurses in Labor Room in The Eastern Regional Hospitals

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads