ประสบการณ์การเป็นผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ระยะเฉียบพลัน

ผู้แต่ง

  • กวินทร์นาฏ บุญชู พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลนครนายก จังหวัดนครนายก
  • วัลภา คุณทรงเกียรติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • สุภาภรณ์ ด้วงแพง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คำสำคัญ:

ประสบการณ์, ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่, ระยะเฉียบพลัน, Experience, patient with the first stroke, acute stage

บทคัดย่อ

Experience in Being patient with the First Stroke in an Acute Stage

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads