กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะสุขภาพกับความกลัวการผ่าตัดในเด็กวัยเรียน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy