กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การสร้างเสริมสุขภาพในการควบคุมวัณโรค : กรณีศึกษานวัตกรรม การสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยวัณโรคโรงพยาบาลวังน้ำเย็น (Health Promotion in Tuberculosis Control: The Case Study Tuberculosis Patients Health Promoting Innovation of Wong Nam Yen Hospital) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy