กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้ยาฝังคุมกำเนิดโดยใช้แนวคิดการให้ข้อมูลข่าวสาร แรงจูงใจ และทักษะพฤติกรรมในมารดาวัยรุ่น Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy