กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่รับบริการตามแนวทางการให้บริการผู้ป่วยสถานการณ์พิเศษ (โควิด-19) โรงพยาบาลไทรงาม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy