กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความสูงยอดมดลูก กับการคาดคะเนน้ำหนักทารกในครรภ์ในผู้คลอดครรภ์ครบกำหนด Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy