กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ส่วนนำของวารสาร ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2565) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy