กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเปรียบเทียบประสิทธิผลการรักษาภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ ระหว่างการใช้ไตรเฟอร์ดีนกับไตรเฟอร์ดีนร่วมกับเฟอร์รัสฟูมาเรท โรงพยาบาลบึงกาฬ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy