กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะจิตสังคมของผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลศรีณรงค์ อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy