กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ “โบ๊ะโดงแตร็ยแนง” บนฐานทุนทางวัฒนธรรมและทรัพยากร บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดสุรินทร์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy