กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลการฝึกการทรงตัวแบบดั้งเดิมและการฝึกการทรงตัว โดยใช้ Visual Biofeedback ต่อความสามารถด้านการทรงตัว ในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy