การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะชักจากไข้สูง : กรณีศึกษา 2 ราย

ผู้แต่ง

  • วรรณวรางค์ วิโรจนะ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

คำสำคัญ:

การพยาบาล, ผู้ป่วยเด็ก, ภาวะชักจากไข้สูง

บทคัดย่อ

     ภาวะชักจากไข้สูง (Febrile Convulsion) ที่พบได้บ่อยในเด็กอายุ 6 เดือน-5ปี  การวินิจฉัยภาวะชักจากไข้จำเป็นต้องแยกสาเหตุที่เกิดจากพยาธิสภาพทางระบบประสาทส่วนกลางและสาเหตุจากความผิดปกติทางเมตาบอลิก ประเด็นการเปรียบเทียบ ได้แก่ การวินิจฉัย สาเหตุ ปัจจัยเสี่ยงต่อการชักซ้ำ อาการแสดง การรักษา และการพยาบาล ผลการรวบรวมข้อมูลสรุปได้ดังนี้

          กรณีศึกษาที่ 1  ผู้ป่วยเด็กเพศหญิงมีไข้สูง ไอ มีน้ำมูกเหลือง ตรวจพบมีการติดเชื้อทางเดินหายใจ และมีอาการชักเกร็ง ได้รับการรักษาโดยการให้ยาปฏิชีวนะและยาระงับอาการชัก หลังจากนั้นไข้ลดลง ไม่มีการชักซ้ำ แพทย์กลับบ้านได้

          กรณีศึกษาที่ 2  ผู้ป่วยเด็กเพศชายมีอาการชักเกร็ง มีไข้สูง ถ่ายเหลว 3-4 ครั้ง มีอาการขาดน้ำและภาวะโชเดียมต่ำร่วมด้วย และมีภาวะพร่องออกซิเจนขณะชัก แพทย์เจาะหลังและตรวจเอ็กเรย์คอมพิวเตอร์สมอง ไม่พบสิ่งผิดปกติ แพทย์สงสัยว่ามีภาวะของโรคลมชักร่วมด้วยจึงส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลดำเนินสะดวก

      พยาบาลมีบทบาทสำคัญในการประเมินสภาพเด็กเมื่อแรกรับ มีส่วนร่วมในการหาสาเหตุของไข้ ให้การดูแลเด็กขณะชัก จัดการเรื่องไข้และป้องกันการชักซ้ำ ตลอดจนเตรียมผู้ดูแลในการจัดการเรื่องไข้ที่บ้านและการช่วยเหลือเด็กเบื้องต้นหากมีอาการชักจากไข้สูง

References

Boonjan, J., Juangpanich, U., & Wethasak, P. (2013). Nursing manual No.3. KhonKaen: Nursing Division, Srinagarind Hospital, Faculty of Medicine, KhonKaen University. (in Thai)

Epilepsy Society of Thailand. (2013). Febrile convulsion guideline. Retrieved November 20, 2021 from http://www.thaipediatrics.org/html/slidedetail_news.php?nid=1651cf0d2f737d7ad

eab84d339dbabd3&head=ed

Evelyn, O., Berman, M., D., & Ryan, C. (2021). Febrile Siezures: Cause, Symptom and Treatment (Internet). Retrieved November 20, 2021 from http:www.myepilepsyteam.com. (in Thai)

Likitnukul, S. (2008). Current Practice in Common Infectious Diseases. Bangkok: Infectious Disease Association of Thailand. (in Thai)

Mayo, C., S. (2021). Febrile Siezure-Symtomps and causes, Retrieved November 10, 2021

http:// www.mayoclinic.org/diseases-conditions/febrile-seizures/symptoms- causes/syc-20372522

Pidjadee, C., Maytapattana, M., & Prasitsart, N. (2021). Nurses’ Roles in Caring Children

with Febrile Convulsion. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 22(1), 29-37.

(in Thai)

Prapphal, N. (2013). Common Problems in Children. Bangkok: Department of Pediatrics,

Faculty of Medicine, Chulalongkorn University (in Thai)

Siriboonpipattana, P. (2012). Pediatric Nursing. (2nd edition) revised edition. Bangkok:

Tana Press. (in Thai)

Sukcharoen, P., Lerthamtewe, W., & Musiksukont, S. (2007). Pediatric Nursing. Bangkok:

Mahidol University Press. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-31