วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล [Online ISSN: 2774-0102]
กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์ของยากล่มุ fluoroquinolones กับการเกิดโรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพองหรือฉีกขาด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF