วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล [Online ISSN: 2774-0102]
กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของยากลุ่ม SGLT2 inhibitors ต่อระดับกรดยูริกในเลือดและการเกิดโรคเกาต์ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล