วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล [Online ISSN: 2774-0102]
กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การใช้ยากลุ่มที่มีฤทธิ์ปิดกั้นการทำงานของตัวรับเบต้าแบบไม่จำเพาะ ในผู้ป่วยภาวะท้องมานที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล