กระบวนการพยาบาล : การให้คำแนะนำการช่วยเลิกบุหรี่

Main Article Content

อรสา พันธ์ภักดี

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
พันธ์ภักดี อ. (2016). กระบวนการพยาบาล : การให้คำแนะนำการช่วยเลิกบุหรี่. Thai Journal of Nursing, 62(1), 65–70. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/47448
Section
Academic Article

Most read articles by the same author(s)